Bachata Sensual Combo Pack (Interm. / Közép-haladó) - Peter & Lili Bachata Sensual

Bachata Sensual Combo Pack (Interm. / Közép-haladó)

12.250 Ft

  • EUR: €39.00
Incl. VAT / Bruttó

* IN STOCK / ELÉRHETŐ *

If you purchase this product you will earn 245 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 245 ponttal emelkedik!

Description / Részletek

*** 65% discount / kedvezmény ***

Level
INTERMEDIATE

Course length
649 minutes 46 seconds (17 video)

Partnerwork intermediate – Leading & Following 1. – 40 minutes 30 seconds
​As the bests couple dances is based on the figure of a leader who will be responsible for indicating the movements and a follower who must understand the marks or indications and embellish the movements.
Partnerwork intermediate – Leading & Following 2. – 35 minutes 59 seconds
We continuing the first part with explaining the indication: the way of the needed tension, dancing from your body core, etc.
Partnerwork intermediate – Theory of Circles, The ‘Pendulum’ 1. – 35 minutes 38 seconds
The pendulum theory allows creating connected (cyclic and infinite) movements that form endless combinations. All these combinations create a visual harmony marked by circular and segmented lines in the parts of the body that alternate in movement.
Partnerwork intermediate – Theory of Circles, The ‘Pendulum’ 2. – 39 minutes 22 seconds
Using the pendulum when you dance social and possible ways to use the directions in a combination – up & down, left & right.
Partnerwork intermediate – Waves 1. – 34 minutes 36 seconds
Waves / body rolls connect movements to each other in addition to bringing fluidity and beauty to the dance. Body goes through 4 key positions starting from the chest and ending at the hip in a cyclic and infinite way.
Partnerwork intermediate – Waves 2. – 30 minutes 30 seconds
Combination to show how to isolate and stabilizing the body for doing waves individually and in partnerwork.
Partnerwork intermediate – Chest Movements 1. – 41 minutes 27 seconds
Leading the chest to the 4 direction with changing the weight.
Partnerwork intermediate – Chest Movements 2. – 34 minutes 19 seconds
How to implement a combination in collaboration of the leader and the follower.
Partnerwork intermediate – Dips 1. – 36 minutes 22 seconds
Make the follower flexible and stabile during a dip.
Partnerwork intermediate – Dips 2. – 49 minutes 5 seconds
Using the energies of the body and focus the stability.
Partnerwork intermediate – Hip Movements 1. – 42 minutes 14 seconds
The most popular and sensual element: hip circles – doing in practice.
Partnerwork intermediate – Hip Movements 2. – 37 minutes 17 seconds
Extended combination for using the hip from multiple directions.
Partnerwork intermediate – Neck Movements 1. – 43 minutes 30 seconds
Performing head and neck circles in practice.
Partnerwork intermediate – Neck Movements 2. – 39 minutes 48 seconds
The importance of shifting body weight in head and neck movements.
Partnerwork intermediate – Body Contraction And Release 1. – 38 minutes 50 seconds
Body contractions and releases in social dance.
Partnerwork intermediate – Body Contraction And Release 2. – 35 minutes 8 seconds
Correctly performing contraction and release in social dance – from a leading and following perspective.
Ladies’ style intermediate – 34 minutes 36 seconds

Target Audience
For anyone who wants to give a self-confident expression whether it is dancing or solo dancing.

Requirements
– Partnerwork Intermediate: Bachata dance basic steps is recommended.
– Ladies’ style Intermediate: Minimum 3-6 months experience with bachata dance – basic steps, turn, waves recommended.

What Will I Learn?

  • This tutorial video series covers the basic techniques of bachata sensual by Korke & Judith. Through the use of combinations and detailed explanations, we present the roles of men and women in dance
  • The tutorial shows the most important female features of the bachata sensual dance style: decorations, arm movements, isolation, dynamics and anything else that helps to express femininity in couple and solo dance

Additional information
– The instructional video can be viewed unlimited after purchase by accessing the user’s account.
– Watch videos from up to 5 devices at once (optimized for desktop, tablet, and mobile devices)
– Sharing is strictly prohibited, and the information and visual elements presented in the course are copyrighted by the owners (Peter & Lili Bachata Sensual), and are therefore intellectual property and subject to European Union policies.
– Watching videos on at least 19 “monitors is recommended for optimal dance learning.
To play videos, your browser must support playing Vimeo.com videos.

Access your purchased product
Once your order is completed, go to the ‘Account’ main menu and select ‘Enrolled courses / Kurzusok’.
Here the course you have purchased will appear (if you had previous purchases, older courses as well).
Click on the name of the course to open the tutorial video and watch the tutorial.

Attention! The explanation in the video is in English.


Szint
KÖZÉP-HALADÓ

Kurzus hossza
649 perc, 46 másodperc (17 videó)

Páros közép-haladó – Vezetés-követés 1. – 40 perc, 30 másodperc
A páros táncok egy olyan vezetésen alapulnak, ahol a vezető felelős a követő számára minden mozdulat jelzéséért. A követő feladata, hogy ezeket a jeleket megértse és közben díszítse a mozdulatokat.
Páros közép-haladó – Vezetés-követés 2. – 35 perc, 59 másodperc
Az első részben tanultak folytatása: megmutatjuk a vezetéshez szükséges tónust, illetve hogyan táncoljunk a test központjából, stb.
Páros közép-haladó – Körelmélet, az “inga” 1. – 35 perc, 38 másodperc
Az inga elmélet alapján folyamatosan egymáshoz kapcsolódó, végtelen kombinációk hozhatók létre a táncban. Ezen kombinációk hatása vizuálisan és belülről is a kiegyensúlyozott mozgás, valamint a test különböző területeinek elkülönített, izolált vezetésére ad lehetőséget.
Páros közép-haladó – Körelmélet, az “inga” 2. – 39 perc, 22 másodperc
Az “inga” hassználata a social dance-ben és a lehetséges vezetési irányok a kombinációkban – fel és le, balra és jobbra
Páros közép-haladó – Hullámok 1. – 34 perc, 36 másodperc
A testhullámok összekötik a mozdulatokat, így folyamatosságot és esztétikát hoznak a táncba. Körkörös és végtelen módon négyféle pozíción megy keresztül a folyamat, a mellkastól indulva a csípőig.
Páros közép-haladó – Hullámok 2. – 30 perc, 30 másodperc
Ezzel a kombinációval megmutatjuk, hogy különíthetőek el a hullám mozgás alatt a test különböző pontjai, miközben stabilak maradunk az egyéni és a páros táncban egyaránt.
Páros közép-haladó – Mellkas mozdulatok 1. – 41 perc, 27 másodperc
A mellkas vezetése négy irányban a testsúly folyamatos áthelyezésével.
Páros közép-haladó – Mellkas mozdulatok 2. – 34 perc, 19 másodperc
Hogy kivitelezhető egy kombináció a vezető és a követő fél szinkronban történő működésével.
Páros közép-haladó – Döntések 1. – 36 perc, 22 másodperc
A döntés kivitelezése a követő rugalmasságának és stabilitásának megtartásával.
Páros közép-haladó – Döntések 2. – 49 perc, 5 másodperc
A test energiáinak megtartása és fókuszálás a stabil döntésre.
Páros közép-haladó – Csípő mozdulatok 1. – 42 perc, 14 másodperc
A legnépszerűbb és legérzékibb elem: csípő körök – kivitelezés a gyakorlatban.
Páros közép-haladó – Csípő mozdulatok 2. – 37 perc, 17 másodperc
Kiterjesztett kombináció a csípő több irányban történő használatára.
Páros közép-haladó – Nyak mozdulatok 1. – 43 perc, 30 másodperc
Fej- és nyakkörzés kivitelezése a gyakorlatban.
Páros közép-haladó – Nyak mozdulatok 2. – 39 perc, 48 másodperc
A testsúly áthelyezésének fontossága a fej- és nyakkörzéseknél.
Páros közép-haladó – Test kontrakciója és elengedése 1. – 38 perc, 50 másodperc
Test kontrakciók és kiengedések szerepe a social dance-nél.
Páros közép-haladó – Test kontrakciója és elengedése 2. – 35 perc, 8 másodperc
A kontrakciók és elengedések megfelelő kivitelezése a social dance-ben – a vezető és a követő szemszögéből egyaránt.
Ladies’ style közép-haladó – 34 perc, 36 másodperc

Célközönség
Mindenki számára, aki szeretne magabiztos önkifejezést nyújtani, akár páros, akár szóló táncról van szó.

Követelmények
– Páros közép-haladó: A bachata tánc alaplépéseinek ismerete javasolt.
– Ladies’ style Közép-haladó: Minimum 3-6 hónap bachata tánc tapasztalattal ajánlott – alaplépések, forgások, hullámok tudása szükséges.

Mit tanulhatok meg?

  • Ez az oktató videó sorozat a bachata sensual by Korke & Judith alaptechnikáinak részletes ismertetésére szolgál. Kombinációkon és részletes magyarázaton keresztül mutatjuk be a férfi és a nő szerepét a táncban
  • Az oktatási anyag megmutatja a bachata sensual táncstílus legfontosabb női vonásait: díszítések, karmozdulatok, izoláció, dinamika, valamint minden egyéb, ami segít a nőiesség kifejezésében a páros és a szóló táncban egyaránt

Kiegészítő információk
– Az oktató videó a vásárlás után korlátlan alkalommal megtekinthető a felhasználó fiókjából hozzáférve.
– A videók egyszerre akár 5 eszközről egyidejűleg nézhetők (optimalizálva asztali, tablet és mobil eszközökre)
– A megosztás szigorúan tilos, a kurzuson elhangzott információk és hozzá vizuálisan mutatott képi elemek a tulajdonosok ötletei nyomán (Peter & Lili Bachata Sensual) szerzői jogi védelem alá esnek, így az szellemi terméknek minősül, és az Európai Uniós irányelvek vonatkoznak rá.
– Az optimális tánctanuláshoz a videók megtekintése legalább 19″-os monitoron ajánlott.
– A videók lejátszásához a böngészőnek támogatnia kell a Vimeo.com videók lejátszását.

A megvásárolt termék elérése
Miután a megrendelés “Teljesített” státuszba kerül, lépjen be a “Account” menüpontba, ahol válassza az “Enrolled courses / Kurzusok” lehetőséget.
Itt megjelenik a megvásárolt kurzus (ha voltak korábbi vásárlások, a régebbiek is).
A kurzus nevére kattintva nyitható meg az oktató videó és nézhető meg a tananyag.

Figyelem! A szöveges magyarázat a videón angol nyelvű.