Bachata Sensual Partnerwork 1-4 / Páros 1-4 (Leading & Following / Theory Of Circles, The ‘Pendulum’)

13 .000 Ft 6 .500 Ft

  • EUR: €20.00

Purchase this product and earn 65 Points

Description

*** 50% discount / kedvezmény ***

This tutorial video series covers the basic techniques of bachata sensual by Korke & Judith. Through the use of combinations and detailed explanations, we present the roles of men and women in dance. This material contents 4 separate video:

Ez az oktató videó sorozat a bachata sensual by Korke & Judith alaptechnikáinak részletes ismertetésére szolgál. Kombinációkon és részletes magyarázaton keresztül mutatjuk be a férfi és a nő szerepét a táncban. Ez a tananyag 4 különálló videót tartalmaz:

Video 1. – Leading & Following 1. / Vezetés-követés 1.
​As the bests couple dances is based on the figure of a leader who will be responsible for indicating the movements and a follower who must understand the marks or indications and embellish the movements.
A páros táncok egy olyan vezetésen alapulnak, ahol a vezető felelős a követő számára minden mozdulat jelzéséért. A követő feladata, hogy ezeket a jeleket megértse és közben díszítse a mozdulatokat.

Video 2. – Leading & Following 2. / Vezetés-követés 2.
We continuing the first part with explaining the indication: the way of the needed tension, dancing from your body core, etc.
Az első részben tanultak folytatása: megmutatjuk a vezetéshez szükséges tónust, illetve hogyan táncoljunk a test központjából, stb.

Video 3. – Theory Of Circles, The ‘Pendulum’ / Körelmélet, az “inga” 1.
The pendulum theory allows creating connected (cyclic and infinite) movements that form endless combinations. All these combinations create a visual harmony marked by circular and segmented lines in the parts of the body that alternate in movement.
Az inga elmélet alapján folyamatosan egymáshoz kapcsolódó, végtelen kombinációk hozhatók létre a táncban. Ezen kombinációk hatása vizuálisan és belülről is a kiegyensúlyozott mozgás, valamint a test különböző területeinek elkülönített, izolált vezetésére ad lehetőséget.

Video 4. – Theory Of Circles, The ‘Pendulum’ / Körelmélet, az “inga” 2.
Using the pendulum when you dance social and possible ways to use the directions in a combination – up & down, left & right.
Az “inga” hassználata a social dance-ben és a lehetséges vezetési irányok a kombinációkban – fel és le, balra és jobbra


Level
ALL LEVEL

Course length
151 minutes 29 seconds

– Leading & Following 1. – 40 minutes 30 seconds
– Leading & Following 2. – 35 minutes 59 seconds
– Theory of Circles, The ‘Pendulum’ 1. – 35 minutes 38 seconds
– Theory of Circles, The ‘Pendulum’ 2. – 39 minutes 22 seconds

Target Audience
For anyone who wants to give a self-confident expression whether it is dancing or solo dancing.

Requirements
Bachata dance basic steps is recommended.

The instructional video can be viewed unlimited after purchase by accessing the user’s account.
Sharing is strictly prohibited, and the information and visual elements presented in the course are copyrighted by the owners (Peter & Lili Bachata Sensual), and are therefore intellectual property and subject to European Union policies.

Access your purchased product
Once your order is completed, go to the ‘Account’ main menu and select ‘Enrolled courses’.
Here the course you have purchased will appear (if you had previous purchases, older courses as well).
Click on the name of the course to open the tutorial video and watch the tutorial.

Additional information
Watching videos on at least 19 “monitors is recommended for optimal dance learning.

Attention! The explanation in the video is in English.


Szint
MINDEN SZINT

Kurzus hossza
151 perc, 29 másodperc

– Vezetés-követés 1. – 40 perc, 30 másodperc
– Vezetés-követés 2. – 35 perc, 59 másodperc
– Körelmélet, az “inga” 1. – 35 perc, 38 másodperc
– Körelmélet, az “inga” 2. – 39 perc, 22 másodperc

Célközönség
Mindenki számára, aki szeretne magabiztos önkifejezést nyújtani, akár páros, akár szóló táncról van szó.

Követelmények
A bachata tánc alaplépéseinek ismerete ajánlott.

Az oktató videó a vásárlás után korlátlan alkalommal megtekinthető a felhasználó fiókjából hozzáférve.
A megosztás szigorúan tilos, a kurzuson elhangzott információk és hozzá vizuálisan mutatott képi elemek a tulajdonosok ötletei nyomán (Peter & Lili Bachata Sensual) szerzői jogi védelem alá esnek, így az szellemi terméknek minősül, és az Európai Uniós irányelvek vonatkoznak rá.

A megvásárolt termék elérése
Miután a megrendelés “Teljesített” státuszba kerül, lépjen be a “Account” menüpontba, ahol válassza az “Enrolled courses” lehetőséget.
Itt megjelenik a megvásárolt kurzus (ha voltak korábbi vásárlások, a régebbiek is).
A kurzus nevére kattintva nyitható meg az oktató videó és nézhető meg a tananyag.

Kiegészítő információ
Az optimális tánctanuláshoz a videók megtekintése legalább 19″-os monitoron ajánlott.

Figyelem! A szöveges magyarázat a videón  angol nyelvű.