Bachata Sensual Partnerwork 5-8 / Páros 5-8 (Waves / Chest Movements)

13 .000 Ft 6 .500 Ft

  • EUR: €20.00

Purchase this product and earn 65 Points

Description

*** 50% discount / kedvezmény ***

This tutorial video series covers the basic techniques of bachata sensual by Korke & Judith. Through the use of combinations and detailed explanations, we present the roles of men and women in dance. This material contents 4 separate video:

Ez az oktató videó sorozat a bachata sensual by Korke & Judith alaptechnikáinak részletes ismertetésére szolgál. Kombinációkon és részletes magyarázaton keresztül mutatjuk be a férfi és a nő szerepét a táncban. Ez a tananyag 4 különálló videót tartalmaz:

Video 1. – Waves 1. / Hullámok 1.
​Waves / body rolls connect movements to each other in addition to bringing fluidity and beauty to the dance. Body goes through 4 key positions starting from the chest and ending at the hip in a cyclic and infinite way.
A testhullámok összekötik a mozdulatokat, így folyamatosságot és esztétikát hoznak a táncba. Körkörös és végtelen módon négyféle pozíción megy keresztül a folyamat, a mellkastól indulva a csípőig.

Video 2. – Waves 2. / Hullámok 2.
Combination to show how to isolate and stabilizing the body for doing waves individually and in partnerwork.
Ezzel a kombinációval megmutatjuk, hogy különíthetőek el a hullám mozgás alatt a test különböző pontjai, miközben stabilak maradunk az egyéni és a páros táncban egyaránt.

Video 3. – Chest Movements 1. / Mellkas mozdulatok 1.
Leading the chest to the 4 direction with changing the weight.
A mellkas vezetése négy irányban a testsúly folyamatos áthelyezésével.

Video 4. – Chest Movements 2. / Mellkas mozdulatok 2.
How to implement a combination in collaboration of the leader and the follower.
Hogy kivitelezhetőek a kombinációk a vezető és a követő fél szinkronban történő működésével.


Level
ALL LEVEL

Course length
140 minutes 52 seconds

– Waves 1. – 34 minutes 36 seconds
– Waves 2. – 30 minutes 30 seconds
– Chest Movements 1. – 41 minutes 27 seconds
– Chest Movements 2. – 34 minutes 19 seconds

Target Audience
For anyone who wants to give a self-confident expression whether it is dancing or solo dancing.

Requirements
Bachata dance basic steps is recommended.

The instructional video can be viewed unlimited after purchase by accessing the user’s account.
Sharing is strictly prohibited, and the information and visual elements presented in the course are copyrighted by the owners (Peter & Lili Bachata Sensual), and are therefore intellectual property and subject to European Union policies.

Access your purchased product
Once your order is completed, go to the ‘Account’ main menu and select ‘Enrolled courses’.
Here the course you have purchased will appear (if you had previous purchases, older courses as well).
Click on the name of the course to open the tutorial video and watch the tutorial.

Additional information
Watching videos on at least 19 “monitors is recommended for optimal dance learning.

Attention! The explanation in the video is in English.


Szint
MINDEN SZINT

Kurzus hossza
140 perc, 52 másodperc

– Hullámok 1. – 34 perc, 36 másodperc
– Hullámok 2. – 30 perc, 30 másodperc
– Mellkas mozdulatok 1. – 41 perc, 27 másodperc
– Mellkas mozdulatok 2. – 34 perc, 19 másodperc

Célközönség
Mindenki számára, aki szeretne magabiztos önkifejezést nyújtani, akár páros, akár szóló táncról van szó.

Követelmények
A bachata tánc alaplépéseinek ismerete javasolt.

Az oktató videó a vásárlás után korlátlan alkalommal megtekinthető a felhasználó fiókjából hozzáférve.
A megosztás szigorúan tilos, a kurzuson elhangzott információk és hozzá vizuálisan mutatott képi elemek a tulajdonosok ötletei nyomán (Peter & Lili Bachata Sensual) szerzői jogi védelem alá esnek, így az szellemi terméknek minősül, és az Európai Uniós irányelvek vonatkoznak rá.

A megvásárolt termék elérése
Miután a megrendelés “Teljesített” státuszba kerül, lépjen be a “Account” menüpontba, ahol válassza az “Enrolled courses” lehetőséget.
Itt megjelenik a megvásárolt kurzus (ha voltak korábbi vásárlások, a régebbiek is).
A kurzus nevére kattintva nyitható meg az oktató videó és nézhető meg a tananyag.

Kiegészítő információ
Az optimális tánctanuláshoz a videók megtekintése legalább 19″-os monitoron ajánlott.

Figyelem! A szöveges magyarázat a videón angol nyelvű.