Bachata Dominicana 2021 (workshops & party) - Peter & Lili Bachata Sensual

Bachata Dominicana 2021 (workshops & party)

8.490 Ft9.990 Ft

  • EUR: €27.00 - €31.50
Incl. VAT / Bruttó

Discounted price validity period
Kedvezményes ár érvényessége

Clear
If you purchase this product you will earn 85-100 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 85-100 ponttal emelkedik!
If you purchase this product you will earn 85-100 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 85-100 ponttal emelkedik!

Description / Részletek

*** COVID-19 ***

YOU DO NOT NEED AN IMMUNITY CERTIFICATE AT THIS MOMENT to attend our event but his can be changed anytime!
Az esemény látogatásához NINCS SZÜKSÉG VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYRA, de ez bármikor módosulhat!

If the event cannot be organized due to the epidemic situation, the purchased tickets will be postponed to the announced new date. If this is not suitable for the customer, the amount paid can be used for any other product on the website, or a refund can be requested. If the event can be attended with an immunity certificate, so the event can be held, we will not be able to refund.
Amennyiben az esemény a járványhelyzetből adódóan jogszabályilag nem kerülhet megrendezésre, a megvásárolt jegyek halasztásra kerülnek a kihirdetett új időpontra. Amennyiben ez a vásárló számára nem megfelelő, a weboldalon bármely egyéb termékre felhasználható a kifizetés, illetve visszatérítés is kérhető. Amennyiben védettségi igazolvánnyal az esemény látogatható, tehát a rendezvény megrendezésre kerülhet, a visszatérítés nem áll módunkban.

Please read our COVID-19 policy, we cannot accept any complaints after purchase!
Kérjük, olvassa el COVID-19 tájékoztatónkat, vásárlás után ezzel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!


Attention! The ticket is only available for the following event:
Figyelem! A jegy kizárólag az alábbi eseményen használható fel:

Location / Helyszín:
Dance classes / Táncórák
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)

Party / Táncest
TBD / Hamarosan
(the location will be defined later due to possible COVID restrictions – expected in the interior of Műcsarnok or Oktogon)
(a helyszín az esetleges COVID korlátozások miatt később kerül módosításra -várhatóan Műcsarnok belső tere vagy Oktogon)


Applicants limit: 50 persons – 25 Leader (Man) / 25 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 50 fő – 25 Leader (Férfi) / 25 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
October 16, 2021 (Saturday) 2:00-7:00PM
2021. október 16. (szombat) 14:00-19:00 között

Schedule / Menetrend:

– 14:15-15:15
History of bachata, difference between traditional (in the following: Dominicana) and Sensual styles
A bachata története, különbség a tradicionális (továbbiakban dominikai) és a sensual stílusok között

– 15:25-16:25

Bachata Dominicana fundamentals & footwork
Dominikai bachata alapok és lábtechnika

– 16:35-17:35

Dominicana Styling and tricky step combinations
Dominikai stílusjegyek és trükkös lépéskombinációk

– 17:45-18:45

Advanced combinations
Haladóbb kombinációk

– 21:00-01:00
100% BACHATA PARTY / TÁNCEST

Prices / Árak:
Prices for the course include 4 x 60 minutes dance lessons
A kurzus árak 4 x 60 perc táncórát foglalnak magukban

– Dance classes / táncórák

  • Online – August 22-October 3 / augusztus 22-től október 3-ig: 8.490 Ft
  • Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – October 4-October 16 / október 4-től október 16-ig: 10.490 Ft

– Dance classes + party / táncórák + party**

  • Online – August 22-October 3 / augusztus 22-től október 3-ig: 9.990 Ft
  • Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – October 4-October 16 / október 4-től október 16-ig: 11.990 Ft
* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.
** A party belépő a táncest helyszínén 2.000 HUF, a kedvezményes ár (1.500 HUF) kizárólag a táncórákon résztvevőknek szóló ajánlat!

If you are buying more than one ticket, or if you are buying for someone else, please indicate the names of those who will be attending the classes. This can be entered in the ‘Order Notes’ field on the ‘Checkout’ screen immediately before payment.
Kérjük, több jegy vásárlása esetén, vagy amennyiben más számára vásárol, minden esetben tüntesse fel az(oka)t a neve(ke)t, aki(k) az órá(ko)n részt vesz(nek).
Ez a fizetés előtt közvetlenül, a ‘Checkout’ képernyőn az ‘Order Notes’ mezőben adható meg.
No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!

Facebook event / Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/1332602800471109/