Fall Intensive Course / Őszi intenzív tanfolyam - Peter & Lili Bachata Sensual

Fall Intensive Course / Őszi intenzív tanfolyam

9 .490 Ft

  • EUR: €25.00

Clear
If you purchase this product you will earn 95 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 95 ponttal emelkedik!
If you purchase this product you will earn 95 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 95 ponttal emelkedik!
SKU: N/A Category: Tag:

Description

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

Location / Helyszín:
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)

WHO DO WE RECOMMEND? / KINEK AJÁNLJUK?
– for complete beginners / teljesen kezdőknek
who have been dancing but not in the bachata sensual style / akik már bachatáznak, de nem a bachata sensual stílust táncolják
who want to join our weekly course, which started in September (Tuesday, 6:30-8:00PM) / akik szeretnének csatlakozni a heti rendszerességű, szeptemberben indult kurzusunkhoz (kedd 18:30-20:00)

*** GIFT / AJÁNDÉK ***
Buyers of the course will have free access to our 8-lesson online video course, which is worth HUF 15,000. It can be start immediately after the purchase, so you will be familiar with the movements when you arrive to the dance class.
A tanfolyam vásárlói díjmentesen megkapják a 8 leckéből álló, 15.000 forint értékű online videó kurzusunkat, amely a vásárlás után azonnal elkezdhető, így akár már a táncórára érkezve ismerősek lesznek a mozdulatok.


Applicants limit: 30 persons – 15 Leader (Man) / 15 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 30 fő – 15 Leader (Férfi) / 15 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
October 24-25, 2020 (Saturday and Sunday) 1:00-4:20PM
2020. október 24-25. (szombat és vasárnap) 13:00-16:20 között
– 1:00-2:00PM / 13:00-14:00
– 2:10-3:10PM / 14:10-15:10
– 3:20-4:20PM / 15:20-16:20

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 6 x 60 minutes of  dance lessons
Az intenzív tanfolyam árak 6 x 60 perc táncórát foglalnak magukban

– Online – till October 23 / október 23-ig: 7.990 Ft
– Online or on the spot  / Online, vagy a helyszínen* – on October 24 / október 24-én: 9.490 Ft
 
* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.

If you are buying more than one ticket, or if you are buying for someone else, please indicate the names of those who will be attending the course.
This can be entered in the ‘Order Notes’ field on the ‘Checkout’ screen immediately before payment.

Kérjük, több jegy vásárlása esetén, vagy amennyiben más számára vásárol, minden esetben tüntesse fel az(oka)t a neve(ke)t, aki(k) a tanfolyamon részt vesz(nek).
Ez a fizetés előtt közvetlenül, a ‘Checkout’ képernyőn az ‘Order Notes’ mezőben adható meg.
No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!


Facebook event / Facebook esemény:
https://www.fb.com/events/1620701451427108/

Additional information

Ticket type / Jegy típus

,