Intensive Beginner Course / Intenzív kezdő tanfolyam - Peter & Lili Bachata Sensual

Intensive Beginner Course / Intenzív kezdő tanfolyam

12 .990 Ft

  • EUR: €36.00

Clear
If you purchase this product you will earn 130 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 130 ponttal emelkedik!
If you purchase this product you will earn 130 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 130 ponttal emelkedik!
SKU: N/A Category: Tag:

Description

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

Location / Helyszín:
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)


Applicants limit: 60 persons – 30 Leader (Man) / 30 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 60 fő – 30 Leader (Férfi) / 30 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
August 24-28, 2020 (Monday-Friday) 6:30-8:00PM
2020. augusztus 24-28. (hétfő-péntek) 18:30-20:00 között

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 5 x 1.5 dance lessons
Az intenzív tanfolyam árak 5 x 1,5 órát foglalnak magukban

– Online – till August 16 / augusztus 16-ig: 9.990 Ft
– Online – August 17-23 / augusztus 17-23.: 11.490 Ft
– Online or on the spot  / Online, vagy a helyszínen* – on August 24 / augusztus 24-én: 12.990 Ft
 
* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.

If you are buying more than one ticket, or if you are buying for someone else, please indicate the names of those who will be attending the course.
This can be entered in the ‘Order Notes’ field on the ‘Checkout’ screen immediately before payment.

Kérjük, több jegy vásárlása esetén, vagy amennyiben más számára vásárol, minden esetben tüntesse fel az(oka)t a neve(ke)t, aki(k) a tanfolyamon részt vesz(nek).
Ez a fizetés előtt közvetlenül, a ‘Checkout’ képernyőn az ‘Order Notes’ mezőben adható meg.
No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!


Facebook event / Facebook esemény:
https://www.fb.com/events/1620701451427108/

Additional information

Ticket type / Jegy típus

,