Intensive Beginner Course / Intenzív kezdő tanfolyam - Peter & Lili Bachata Sensual

Intensive Beginner Course / Intenzív kezdő tanfolyam

9.990 Ft

  • EUR: €32.00
Incl. VAT / Bruttó

Clear
If you purchase this product you will earn 100 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 100 ponttal emelkedik!
If you purchase this product you will earn 100 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 100 ponttal emelkedik!

Description / Részletek

*** COVID-19 ***

The event can only be attended with an immunity certificate!
Please read our COVID-19 policy, we cannot accept any complaints after purchase!
Az esemény kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható!
Kérjük, olvassa el COVID-19 tájékoztatónkat, vásárlás után ezzel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!


*** TICKETS FROM MAY 17 / JEGYEK MÁJUS 17-TŐL ***

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

Location / Helyszín:
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)


Applicants limit: 60 persons – 30 Leader (Man) / 30 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 60 fő – 30 Leader (Férfi) / 30 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
June 14-18, 2021 (Monday-Friday) 6:30-8:00PM
2021. június 14-18. (hétfő-péntek) 18:30-20:00 között

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 5 x 1.5 dance lessons
Az intenzív tanfolyam árak 5 x 1,5 órát foglalnak magukban

  • Online – till June 6 / június 6-ig: 9.990 Ft
  • Online – June 7-13 / június 7-13.: 11.490 Ft
  • Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – on June 14 / június 14-én: 12.990 Ft
* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.

If you are buying more than one ticket, or if you are buying for someone else, please indicate the names of those who will be attending the course.
This can be entered in the ‘Order Notes’ field on the ‘Checkout’ screen immediately before payment.

Kérjük, több jegy vásárlása esetén, vagy amennyiben más számára vásárol, minden esetben tüntesse fel az(oka)t a neve(ke)t, aki(k) a tanfolyamon részt vesz(nek).
Ez a fizetés előtt közvetlenül, a ‘Checkout’ képernyőn az ‘Order Notes’ mezőben adható meg.
No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!

ONLINE COURSE FOR GIFT!
AJÁNDÉK ONLINE TANFOLYAM!

Buyers of the course will receive the full online beginner video course material (8 lessons – 313 minutes, worth HUF 15,000), which will be available in Hungarian and English for an unlimited period of time from the user’s account.
A tanfolyam vásárlói megkapják a teljes online kezdő videó tananyagot (8 lecke – 313 perc, értéke 15.000 forint), amely magyar és angol nyelven korlátlan ideig elérhető a felhasználó fiókjából.

For this, you need to do the following:

1.) The following online course must be added to the cart, before completing the purchase, next to the intensive beginner course product:
https://www.bachatasensual.hu/product/bachata-sensual-beginner-kezdo-1-8/
2.) On the ‘Card’ screen, enter the coupon code: INT2021JUNPROMO, then press the apply coupon button. As a result, the price of the product will be 0 forints.
3.) On the ‘Checkout’ screen you have to finish your purchase, then in the Account menu, under ‘Enrolled courses’, you will find the course material that can be viewed from both desktop and smart devices, logged in to up to 5 devices.
Ehhez az alábbi teendő szükséges:
1.) A kosárba, a vásárlás befejezése előtt az intenzív kezdő tanfolyam termék mellé be kell tenni az alábbi online kurzust:
https://www.bachatasensual.hu/product/bachata-sensual-beginner-kezdo-1-8/
2.) Ezután a “Kosár/Card” képernyőn coupon kódnak meg kell adni: INT2021JUNPROMO, majd megnyomni az “Apply coupon” gombot. Ennek hatására a termék ára 0 forint lesz.
3.) A “Pénztár/Checkout” képernyőn befejezni a vásárlást, ezután az “Account” menü “Enrolled courses / Kurzusok” menüpontban található a tananyag, amely asztali és okos eszközökről egyaránt nézhető, maximum 5 eszközre bejelentkezve.

Facebook event / Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/266120068453692