Intensive Beginner Course / Intenzív kezdő tanfolyam

11.990 Ft

  • EUR: €35.00
Incl. VAT / Bruttó

If you purchase this product you will earn 120 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 120 ponttal emelkedik!
If you purchase this product you will earn 120 Points! A termék megvásárlásával pontegyenlege 120 ponttal emelkedik!

Description / Részletek

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

 

Location / Helyszín:
Budapest, Csengery utca 68. (Fáklya klub)


Applicants limit: 50 persons – 25 Leader (Man) / 25 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 50 fő – 25 Leader (Férfi) / 25 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
June 20-23, 2022 (Monday-Thursday) 6:30-8:00PM
2022. június 20-23. (hétfő-csütörtök) 18:30-20:00 között

 

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 4 x 1.5 dance lessons
(+Online course for gift – details see below!)
Az intenzív tanfolyam árak 4 x 1,5 órát foglalnak magukban
(+Ajándék online tanfolyam – részletek lent!)

 

– Online – until June 6 / június 6-ig: 9.990 Ft
– Online – from 7 June to 19 June / június 7-től június 19-ig: 10.990 Ft
– Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – on June 20 / június 20-án: 11.990 Ft

 

* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.

If you are buying more than one ticket, or if you are buying for someone else, please indicate the names of those who will be attending the course.
This can be entered in the ‘Order Notes’ field on the ‘Checkout’ screen immediately before payment.
Kérjük, több jegy vásárlása esetén, vagy amennyiben más számára vásárol, minden esetben tüntesse fel az(oka)t a neve(ke)t, aki(k) a tanfolyamon részt vesz(nek). Ez a fizetés előtt közvetlenül, a ‘Checkout’ képernyőn az ‘Order Notes’ mezőben adható meg.
No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!

** ONLINE COURSE FOR GIFT! **
** AJÁNDÉK ONLINE TANFOLYAM! **

 

Buyers of the course will receive the full online beginner video course material (8 lessons – 313 minutes, worth HUF 15,000), which will be available in Hungarian and English for an unlimited period of time from the user’s account.
A tanfolyam vásárlói megkapják a teljes online kezdő videó tananyagot (8 lecke – 313 perc, értéke 15.000 forint), amely magyar és angol nyelven korlátlan ideig elérhető a felhasználó fiókjából.

 

For this, you need to do the following:
1.) The following online course must be added to the cart, before completing the purchase, next to the intensive beginner course product:
https://www.bachatasensual.hu/product/bachata-sensual-beginner-kezdo-1-8/
2.) On the ‘Card’ screen, enter the coupon code: INT2022JUNPROMO, then press the apply coupon button. As a result, the price of the product will be 0 forints.
3.) On the ‘Checkout’ screen you have to finish your purchase, then in the Account menu, under ‘Enrolled courses’, you will find the course material that can be viewed from both desktop and smart devices, logged in to up to 5 devices.

 

Ehhez az alábbi teendő szükséges:
1.) A kosárba, a vásárlás befejezése előtt az intenzív kezdő tanfolyam termék mellé be kell tenni az alábbi online kurzust:
https://www.bachatasensual.hu/product/bachata-sensual-beginner-kezdo-1-8/
2.) Ezután a “Kosár/Card” képernyőn coupon kódnak meg kell adni: INT2022JUNPROMO, majd megnyomni az “Apply coupon” gombot. Ennek hatására a termék ára 0 forint lesz.
3.) A “Pénztár/Checkout” képernyőn befejezni a vásárlást, ezután az “Account” menü “Enrolled courses / Kurzusok” menüpontban található a tananyag, amely asztali és okos eszközökről egyaránt nézhető, maximum 5 eszközre bejelentkezve.

Facebook event / Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/1381881188939147/