COVID-19 INFO

A kormány döntése alapján 2022. március 7-től valamennyi járványügyi korlátozás megszűnik Magyarország területén. Ez alapján a lentiek érvényüket veszítik. Táncoktatáshoz, táncos összejövetelekhez nincs szükség védettségi igazolványra, sem maszk hordására. Amennyiben változás történik, ezen az oldalon közzétesszük.

Based on the decision of the government, from March 7, 2022, all epidemiological restrictions will be lifted in the territory of Hungary. Based on this, the following will become invalid. No protection certificate or mask is required for dance lessons or dance gatherings. If there is a change, it will be posted on this page.


(Frissítve/updated: 2022.03.03. 12:28)

MAGYAR

A magyarországi Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs hivatalos tájékoztató oldala:
https://koronavirus.gov.hu/

Szabályzatunk (hatályos törvényi előírás)
A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R1) 7. alcímen foglalt “A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések” módosításra kerültek a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján: 8. § “Hatályát veszti az R1. n) 6–8. alcíme”

A koronavírus világjárvány negyedik hullámával összefüggésben 2021. november 19-én megjelent a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.
A táncoktatáshoz kapcsolódó összejöveteleken: workshopok, gyakorló estek, stb., amelyek nem számítanak rendezvénynek, ezek az amatőr és szabadidősport kategóriába tartoznak, ahol továbbra sincs előírt maszkhordási kötelezettség.
A tánc előadó-művészeti korlátozása (pl. zenés színdarabok/musicalek) az e) pontban alábbiak szerint korlátozott, de ez nem érinti az amatőr- és szabadidősport tevékenységet.
“e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –”

 • Táncóráink látogatásához nincs szükség oltottsági igazolványra (szabadidős tevékenységnek minősülnek, nem rendezvénynek)
 • Kültéri rendezvényeink látogatásához 500 fő részvételéig nincs szükség oltottsági igazolványra
 • Beltéri gyakorló táncestjeink látogatásához nem szükséges oltottsági igazolvány (a jogszabály szerint amatőr- és szabadidősport)
 • A táncos produkciók (pl. klip- és tv forgatás) felkészítő óráin nem szükséges oltottsági igazolvány, ezek munkavégzés céljából történnek
 • A produkciókban aktívan nem résztvevők és a stáb tagjai a felkészülés helyszínén oltottsági igazolvánnyal, vagy maszkban kötelesek tartózkodni
 • Táncóráinkra, illetve rendezvényeinkre történő belépés előtt kötelező a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítő használata
 • Eseményeink beléptetésénél érintésmentes testhőmérséklet mérést végezhetünk. A részvételt 37,5 celsius feletti érték esetén megtagadhatjuk
 • Maszk használata a tánc során nem kötelező (a sport miatti megemelkedett oxigénfelvétel miatt nem is javasolt)
 • Mindenkit megkérünk, kizárólag akkor jöjjön táncórára, ha egészségesnek érzi magát és semmilyen betegségre utaló tünete nincs

ENGLISH

Official information page of the Operational Staff Responsible for Protection against Coronavirus Infection in Hungary:
https://koronavirus.gov.hu/

Our policy (current legal requirements):
Based on 484/2020. (XI. 10.) Government Decree (hereinafter: R1), Chapter 7 “Protection measures for leisure facilities” was amended by Government Decree 365/2021. (VI. 30.): 8. § “Chapters 6–8 of R1. n) are repealed”

In connection with the fourth wave of the coronavirus pandemic, Government Decree 633/2021 was published on 19 November 2021. (XI. 18.) 484/2020 on the second phase of protection measures to be applied during an emergency. (XI. 10.) on the amendment of the Government Decree.
There is still no obligation to wear a mask at dance-related gatherings: workshops, practice nights, etc., which do not count as an event but fall into the ‘amateur and leisure sports’ category.
Restrictions on the performing arts of dance (eg musical) are restricted in point ‘e’ below, but do not affect amateur and leisure sports activities.
‘e) at the venue of an event for the performance of all branches of the performing arts, with the exception of performers, regardless of its publicity, in particular theater, dance and music –’

 • You do not need an vaccination certificate to attend our dance classes or dance nights (these are leisure activities, not events)
 • You do not need an vaccination certificate to attend our outdoor events for up to 500 people
 • Vaccination certificate is not required to visit our indoor dance nights (amateur and leisure sports category according to the law)
 • Vaccination certificate is not required for preparations for dance productions (eg. clip or tv shootings) – these are made for work purposes
 • Those who do not actively participate in the productions and crew members at the scene of preparation are obliged to be with an vaccination certificate or a mask
 • It is mandatory to use the on-site contactless hand sanitizer before entering the dance classes or the parties
 • At the entrance to our events, we can perform contactless body temperature measurements. We have the right to not allow anyone to enter above 37.5 Celsius
 • Use of a mask during dance is not obligatory (not recommended due to increased oxygen uptake due to sports)
 • We ask everyone to come to dance classes only if feel healthy and have no symptoms of any disease