Prices

Prices / Árak

From 1 September / 2023. szeptember 1-től

Click on the product name or type to purchase / vásárláshoz kattintson a termék nevére vagy típusára

– 4-Time Pass / Négy alkalmas bérlet1

(4 x 90 minutes) / (4 x 1,5 óra): 11.990 Ft
for students / diákoknak: 10.990 Ft3
(4 x 60 minutes) / (4 x 60 perc): 8.990 Ft
for students / diákoknak: 7.990 Ft3

– Monthly unlimited Pass / Havi korlátlan bérlet2: 11.990 Ft
for students / diákoknak: 10.990 Ft3

– Single ticket / Órajegy
(1 x 90 minutes) / (1 x 1,5 óra): 3.500 Ft
(1 x 60 minutes) / (1 x 60 perc): 3.000 Ft

– Additional ticket 50% / 50%-os kiegészítő jegy4
(1 x 90 minutes) / (1 x 1,5 óra): 1.500 Ft
(1 x 60 minutes) / (1 x 60 perc): 1.000 Ft

– Private class / Magánóra5
(1 x 60 minutes) / (1 x 60 perc)
Solo / Egyéni (1 person / fő): 9.000 Ft
Couple / Páros (2 persons / fő): 12.000 Ft
(with room rental fee / a terembérlet díját tartalmazza)

– Proximity card / Belépőkártya6: 500 Ft

1) For beginner and intermediate classes. 4-Times Pass are valid for 28 days from the date of purchase.
Kezdő és közép-haladó órákhoz. A négy alkalmas bérlet érvényességi ideje a vásárlástól számított 28 nap.
2) For advanced and extra-advanced classes. Monthly unlimited passes are valid for 27 days from the date of purchase.
Haladó és extra-haladó órákhoz. A havi korlátlan bérlet érvényességi ideje a vásárlástól számított 27 nap.
3) Student discount is only available upon presentation of a full-time student card issued by a Hungarian educational institution until the age of 25.
Diák kedvezmény kizárólag magyarországi oktatási intézmény által kiadott nappali tagozatos diákigazolvány bemutatásával érvényesíthető, a 25. életév betöltésének napjáig.

4) With Additional tickets you can visit both same-level Bachata Sensual dance class week by week. You can only choose this option next to a valid pass.
A kiegészítő jegy azonos szintű táncórák látogatására alkalmas hetente. Ez az opció kizárólag érvényes bérlet mellé választható.
5) For time booking please click here
Időpont foglaláshoz kérjük, kattintson ide
6) Proximity cards cards are only valid together with a dance pass. If you have previously purchased a pass from us but lost it, or if you are buying your first pass online, add it to the basket together with the dance pass. You can pick up the card at the dance class location.
If you have any proximity EM 125 kHz card (e.g. workplace access card, intercom or door opener), there is no need to purchase an access card, because the pass can also be activated for that. In the same way, if you buy an entry card for your valid dance pass, you can use it anywhere on the systems described above, if you set it up with the system operator, so after purchasing the card, you can freely use it to access other systems as well.
A beléptető kártyák kizárólag táncbérlettel együtt érvényesek. Ha korábban vásárolt nálunk bérletet, de elveszítette, vagy ha első bérletét vásárolja online, a táncbérlettel együtt tegye kosárba. A kártyát a táncóra helyszínén veheti át.
Ha rendelkezik bármilyen 125 kHz-es EM belépőkártyával (pl. munkahelyi belépőkártya, kaputelefon vagy ajtónyitó), nincs szükség belépkártya vásárlására, mert a bérlet aktiválása arra is lehetséges. Ugyanígy, ha érvényes táncbérletéhez belépőkártyát vásárol, azt bárhol használhatja fent leírt rendszereken, ha azt beállíttatja a rendszer üzemeltetőjénél, tehát a kártya vásárlása után szabadon használható más rendszerekhez történő hozzáférésre is.

Online and intensive courses, other workshops and dance festivals has different prices what you can find if you click to the selected product in the Shop menu.
Az online és intenzív kurzusok, egyéb workshopok és a táncos rendezvények árai eltérőek, ezek a Shop menüpont alatt a kiválasztott termékre kattintva érhetőek el.


Payment gateways / Fizetési módok


1.) At the dance class locations / A táncórák helyszínén
You can pay in cash (HUF/EUR), with bank card (from the following issuers) and also with SZÉP cards issued by OTP bank. Euros in cash are accepted but we can only return in Hungarian Forint. EUR prices depends on the current market rate.
Készpénzes (forintban és euróban), bankkártyás (az alábbi kibocsátók kártyáival), valamint OTP bank által kibocsátott SZÉP kártyákkal történő fizetés is lehetséges. Eurot készpénzben elfogadunk, de csak forintban tudunk visszaadni. Az EURO-ár az aktuális piaci árfolyam függvénye.


SZÉP Card brieflings and issuer information:
SZÉP kártya tájékoztatók és kibocsátói információk:

 

→ OTP SZÉP card
→ MBH SZÉP card
→ K&H SZÉP card

 

2.) Online / Interneten keresztül
All of our courses can payable with bank card or SZÉP card issued by OTP, MBH (formerly MKB) and K&H banks, just click to Shop and choose the requested product.
Valamennyi óránk fizethető bankkártyával és OTP, MBH (korábbi nevén MKB) és K&H által kibocsátott SZÉP kártyákkal, ehhez a megfelelő termék kiválasztása szükséges itt: Shop.


Pass System / Bérlet rendszer

 

Higher pass level allow you to participate in the lower level classes free of charge if that person also participated in his or her own group during the week – if there are equal numbers of men and women in the class. It is possible to visit a class of the same level with an additional ticket, which can only be purchased together with a pass at a discounted price.
A bérletekkel magasabb szintről ingyenesen lehet részt venni az alacsonyabb szintű órákon, amennyiben az illető adott héten a saját csoport óráján is részt vett – ha az órán körülbelül egyenlő arányban vannak a férfiak és a nők. Azonos szintű óra látogatása kiegészítő jeggyel lehetséges, amely kizárólag bérlet mellé, kedvezményes áron vásárolható meg.


Loyalty program / Hűségprogram

 

After online purchases, we give points that can be redeemed, you can find out more about this by clicking here.
Az online vásárlások után beváltható pontokat írunk fel, ennek feltételeiről ide kattintva tájékozódhat.


Recommendations / Ajánlások

 

If a person who has not previously taken a dance class with us joins our beginner courses on the recommendation of a dancer who is currently attending us, and that person purchases 4-time dance pass for two consecutive cycles (within a maximum of three months), we will credit the newly joined dancer’s next purchased pass as a discount 50% of the person’s purchased dance pass according to the current price list. The condition for validating the discount is that no more than 30 days have passed between the start date of the second purchased dance pass of the newly joined person and the purchase of the referring person. The discount cannot be combined with other discounts and can only be applied if the e-mail address of the recommending person is entered in the “Recommended by a friend / Ismerős ajánlotta” field on the registration form for the new beginner’s dance course. We cannot accept subsequent modifications.
Ha korábban még nálunk táncórán nem részt vevő személy csatlakozik kezdő tanfolyamainkhoz egy jelenleg hozzánk járó táncos ajánlására, és az illető egymás követő két ciklusra vásárol négy alkalmas táncbérletet (legfeljebb három hónapon belül), a hozzánk járó táncos következő megvásárolt bérletéből kedvezményként jóváírjuk az újonnan csatlakozott személy megvásárolt táncbérletének aktuális árlista szerinti 50%-át. A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az újonnan csatlakozott személy második megvásárolt táncbérletének kezdő dátuma és az ajánló személy vásárlása között legfeljebb 30 nap teljen el. A kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható össze és kizárólag akkor érvényesíthető, ha az új kezdő tánctanfolyam jelentkezési lapján a “Recommended by a friend / Ismerős ajánlotta” mezőben az ajánló személy e-mail címe megadásra kerül. Utólagos módosítást nem tudunk elfogadni.