Prices

Prices / Árak

Loyalty program / Hűségprogram

After online purchases, we give points that can be redeemed, you can find out more about this by clicking here.
Az online vásárlások után beváltható pontokat írunk fel, ennek feltételeiről ide kattintva tájékozódhat.


Prices / Árak*
(click on the product name or type to purchase / vásárláshoz kattintson a termék nevére vagy típusára)
(From 1 October 2022 / 2022. október 1-től)

– 4-Time Pass / Négy alkalmas bérlet**
(4 x 90 minutes) / (4 x 1,5 óra): 11.990 Ft
for students / diákoknak: 11.490 Ft***
(valid from the purchase day till the next 4 group class / a vásárlástól számított 4 csoportos órára érvényes)

Single ticket / Órajegy
(1 x 90 minutes) / (1 x 1,5 óra): 3.500 Ft
(valid from the purchase day till the next group class / a vásárlást követő csoportos órán érvényes)

– Stretching – nyújtás és izoláció
(3 x 40 minutes) / 3 x 40 perc: 5.000 Ft
with advance purchase / elővételben: 4.500 Ft

– Private class / Magánóra*****
(1 x 60 minutes) / (1 x 60 perc): 8.500 Ft
(with room rental fee / a terembérlet díját tartalmazza)

*Online and intensive courses, other workshops and dance festivals has different prices what you can find if you click to the selected product in the Shop menu.
Az online és intenzív kurzusok, egyéb workshopok és a táncos rendezvények árai eltérőek, ezek a Shop menüpont alatt a kiválasztott termékre kattintva érhetőek el.

**4-Time Passes include one, and 8-Times Passes include two absence options.
A négy alkalmas bérletek egy, a nyolc alkalmas bérletek két hiányzási lehetőséget tartalmaznak.

***Student discount is only available upon presentation of a full-time student card issued by a Hungarian educational institution until the age of 25.
Diák kedvezmény kizárólag magyarországi oktatási intézmény által kiadott nappali tagozatos diákigazolvány bemutatásával érvényesíthető, a 25. életév betöltésének napjáig.

****With Repeating tickets you can visit both same-level class week by week. You can only choose this option next to a 4 or a 8-Time Pass.
A kiegészítő jegy két azonos szintű táncóra látogatására alkalmas hetente és kizárólag a négy, illetve a nyolc alkalmas bérletek mellé váltható.

*****For time booking please click here, for online payment just click here.
Időpont foglaláshoz kérjük, kattintson ide, online fizetéshez kattintson ide.


Payment gateways / Fizetési módok

You can pay in cash and also with bank card (HUF / EUR) from the following issuers.
Készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges (forintban és euróban egyaránt) az alábbi kibocsátók kártyáival.

All of our courses can payable online with bank card, just click to Shop and choose the requested product.
In the same menu, our sport services can be charged to the ‘Leisure’ and specified complex services charged to the ‘Leisure’, ‘Accomodation’ and ‘Hospitality’ sub-accounts with SZÉP cards issued by OTP, MKB and K&H banks.

Valamennyi óránk fizethető online bankkártyával, ehhez a megfelelő termék kiválasztása szükséges itt: Shop.
Ugyanitt sport jellegű szolgáltatásaink a “Szabadidő”, valamint egyéb meghatározott komplex szolgáltatásaink a “Szabadidő”, “Szálláshely” és “Vendéglátás” alszámlák terhére egyaránt rendezhetőek OTP, MKB és K&H által kibocsátott SZÉP kártyákkal.

Card brieflings and issuer information:
Kártya tájékoztatók és kibocsátói információk:

→ OTP Bank SZÉP card
→ MKB Bank SZÉP card
→ K&H Bank SZÉP card

Euros in cash are accepted but we can only return in Hungarian Forint. EUR prices depends on the current market rate.
Eurot készpénzben elfogadunk, de csak forintban tudunk visszaadni. Az EURO-ár az aktuális piaci árfolyam függvénye.


Information for bank transfer payment method / Banki átutalásos fizetési mód információk

We are accepting payments only from Hungarian bank accounts, no IBAN or other international transfer allowed. From abroad please use ‘Pay via bank or credit card / Fizetés bankkártyával’ payment type.
Please note that the bank transfer payment method will not be completed immediately. In Hungary the transfer will take place within 5 seconds, but the order must be manually set to ‘Completed’.
For online courses, this can be a slip maximum one workday, as opposed to paying by credit card, where you can instantly view the material.
Please use your Order ID with the # (hashtag) as the payment reference. Your order will not be accepted until the funds have cleared in our account. We’ll send you an e-mail message after we get the amount. If you order a discounted product, the transfer must arrive by the end of the last day of the promotional period, otherwise your order will be invalid!

Kizárólag magyarországi bankszámláról indíthatóak utalások, IBAN, sem egyéb nemzetközi átutalást nem tudunk elfogadni. Külföldről kérjük, használja a “Pay via bank or credit card / Fizetés bankkártyával” fizetési módot.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a banki átutalásos fizetési mód nem teljesül azonnal. Magyarországon az átutalás ugyan 5 mp alatt megtörténik, de manuálisan kell a megrendelést “Teljesített” állapotúra állítani.
Online kurzusok esetén így maximum egy munkanapos csúszás előfordulhat a bankkkártyás fizetéssel szemben, ahol azonnal megtekinthető az anyag.
Az átutalás közleményében kérjük, adja meg a megrendelés számát a # (hashtag) karakterrel együtt. A megrendelés az összeg beérkezése után kerül elfogadásra, amelyről e-mailben küldünk tájékoztatást. Ha kedvezményes terméket rendel, az átutalás a promóciós időszak utolsó napjának végéig be kell érkeznie, ellenkező esetben rendelése érvénytelen!

Bank transfer details / Adatok a banki átutaláshoz

  • Account holder / Számlatulajdonos:
    Bachata Sensual – Hungary
  • Account holding bank / Számlavezető bank:
    CIB Bank Zrt.
  • Account number / bankszámlaszám:
    10700244-52877825-51100005

Pass System / Bérlet rendszer

Beginner course passes are yellow, intermediate passes are blue, advanced passes are green, and extra-advanced passes are red.
Higher pass level allow you to participate in the lower level classes free of charge if that person also participated in his or her own group during the week – if there are equal numbers of men and women in the class.

A kezdő tanfolyami bérletek sárga, a középhaladó kék, a haladó zöld, valamint az extra-haladó bérletek piros színűek.
A bérletekkel magasabb szintről ingyenesen lehet részt venni az alacsonyabb szintű órákon, amennyiben az illető adott héten a saját csoport óráján is részt vett – ha az órán körülbelül egyenlő arányban vannak a férfiak és a nők.