Prices

Prices / Árak

From 1 January 2023 / 2023. január 1-től

Click on the product name or type to purchase / vásárláshoz kattintson a termék nevére vagy típusára

– 4-Time Pass / Négy alkalmas bérlet*
(4 x 90 minutes) / (4 x 1,5 óra): 11.990 Ft
for students / diákoknak: 10.990 Ft**
with 2nd district card / II. kerület kártyával: 10.990 Ft***
(valid from the purchase day till the next 4 group class / a vásárlástól számított 4 csoportos órára érvényes)

Single ticket / Órajegy
(1 x 90 minutes) / (1 x 1,5 óra): 3.500 Ft
(valid from the purchase day till the next group class / a vásárlást követő csoportos órán érvényes)

Additional ticket / Kiegészítő jegy****
(1 x 90 minutes) / (1 x 1,5 óra): 1.000 Ft
(valid from the purchase day till the next group class / a vásárlást követő csoportos órán érvényes)

– Private class / Magánóra*****
(1 x 60 minutes) / (1 x 60 perc): 9.000 Ft
(with room rental fee / a terembérlet díját tartalmazza)

– Proximity card / Belépőkártya******: 500 Ft

*Passes are valid for 28 days from the date of purchase. Within this, you are entitled to participate in your own class four times. From a higher level group, you can attend the classes of lower level groups free of charge, if the ratio of men and women allows this.
A bérletek érvényességi ideje a vásárlástól számított 28 nap. Ezen belül négy alkalom jogosít a saját órán való részvételre. Magasabb szintű csoporttból ingyenesen lehet az alacsonyabb szintű csoportok óráin résztvenni, amennyiben a férfiak és a nők aránya ezt lehetővé teszi.
**Student discount is only available upon presentation of a full-time student card issued by a Hungarian educational institution until the age of 25.
Diák kedvezmény kizárólag magyarországi oktatási intézmény által kiadott nappali tagozatos diákigazolvány bemutatásával érvényesíthető, a 25. életév betöltésének napjáig.
***2nd district card discount can only be used for the period indicated on the validity sticker. This discount can only be used for purchases at our second district location.
II. kerület kártya kedvezmény kizárólag az érvényességet jelző matricán feltüntetett időtartamig alkalmazható. Ez a kedvezmény kizárólag a második kerületi helyszínünkön történő vásárlásnál érvényesíthető.
****With Additional tickets you can visit both same-level Bachata Sensual dance class week by week. You can only choose this option next to a valid pass.
A kiegészítő jegy azonos szintű táncórák látogatására alkalmas hetente. Ez az opció kizárólag érvényes bérlet mellé választható.
*****For time booking please click here, for online payment just click here.
Időpont foglaláshoz kérjük, kattintson ide, online fizetéshez kattintson ide.
******Proximity cards cards are only valid together with a dance pass. If you have previously purchased a pass from us but lost it, or if you are buying your first pass online, add it to the basket together with the dance pass. You can pick up the card at the dance class location.
If you have any proximity EM 125 kHz card (e.g. workplace access card, intercom or door opener), there is no need to purchase an access card, because the pass can also be activated for that. In the same way, if you buy an entry card for your valid dance pass, you can use it anywhere on the systems described above, if you set it up with the system operator, so after purchasing the card, you can freely use it to access other systems as well.
A beléptető kártyák kizárólag táncbérlettel együtt érvényesek. Ha korábban vásárolt nálunk bérletet, de elveszítette, vagy ha első bérletét vásárolja online, a táncbérlettel együtt tegye kosárba. A kártyát a táncóra helyszínén veheti át.
Ha rendelkezik bármilyen 125 kHz-es EM belépőkártyával (pl. munkahelyi belépőkártya, kaputelefon vagy ajtónyitó), nincs szükség belépkártya vásárlására, mert a bérlet aktiválása arra is lehetséges. Ugyanígy, ha érvényes táncbérletéhez belépőkártyát vásárol, azt bárhol használhatja fent leírt rendszereken, ha azt beállíttatja a rendszer üzemeltetőjénél, tehát a kártya vásárlása után szabadon használható más rendszerekhez történő hozzáférésre is.

Online and intensive courses, other workshops and dance festivals has different prices what you can find if you click to the selected product in the Shop menu.
Az online és intenzív kurzusok, egyéb workshopok és a táncos rendezvények árai eltérőek, ezek a Shop menüpont alatt a kiválasztott termékre kattintva érhetőek el.


Payment gateways / Fizetési módok


1.) At the dance class locations / A táncórák helyszínén
You can pay in cash (HUF/EUR), with bank card (from the following issuers) and also with SZÉP cards issued by OTP bank. Euros in cash are accepted but we can only return in Hungarian Forint. EUR prices depends on the current market rate.
Készpénzes (forintban és euróban), bankkártyás (az alábbi kibocsátók kártyáival), valamint OTP bank által kibocsátott SZÉP kártyákkal történő fizetés is lehetséges. Eurot készpénzben elfogadunk, de csak forintban tudunk visszaadni. Az EURO-ár az aktuális piaci árfolyam függvénye.


SZÉP Card brieflings and issuer information:
SZÉP kártya tájékoztatók és kibocsátói információk:

 

→ OTP Bank SZÉP card
→ MKB Bank SZÉP card
→ K&H Bank SZÉP card

 

2.) Online / Interneten keresztül
All of our courses can payable with bank card or SZÉP card (issued by OTP, MKB and K&H banks), just click to Shop and choose the requested product.
Valamennyi óránk fizethető bankkártyával és SZÉP kártyával (OTP, MKB, K&H), ehhez a megfelelő termék kiválasztása szükséges itt: Shop.


Loyalty program / Hűségprogram

After online purchases, we give points that can be redeemed, you can find out more about this by clicking here.
Az online vásárlások után beváltható pontokat írunk fel, ennek feltételeiről ide kattintva tájékozódhat.


Pass System / Bérlet rendszer

 

Higher pass level allow you to participate in the lower level classes free of charge if that person also participated in his or her own group during the week – if there are equal numbers of men and women in the class. It is possible to visit a class of the same level with an additional ticket, which can only be purchased together with a pass at a discounted price.

A bérletekkel magasabb szintről ingyenesen lehet részt venni az alacsonyabb szintű órákon, amennyiben az illető adott héten a saját csoport óráján is részt vett – ha az órán körülbelül egyenlő arányban vannak a férfiak és a nők. Azonos szintű óra látogatása kiegészítő jeggyel lehetséges, amely kizárólag bérlet mellé, kedvezményes áron vásárolható meg.