https://www.bachatasensual.hu

Intensive Beginner Course / Intenzív kezdő tanfolyam

11.990 Ft

  • EUR: €32,00

A termék megvásárlásával pontegyenlege 120 ponttal emelkedik!
A termék megvásárlásával pontegyenlege 120 ponttal emelkedik!
Category: Tag:

Részletek

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

 

Location / Helyszín:
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)


Applicants limit: 60 persons – 30 Leader (Man) / 30 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 60 fő – 30 Leader (Férfi) / 30 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
August 8-11, 2022 (Monday-Thursday) 6:30-8:00PM
2022. augusztus 8-11. (hétfő-csütörtök) 18:30-20:00 között

 

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 4 x 1.5 dance lessons
Az intenzív tanfolyam árak 4 x 1,5 órát foglalnak magukban

 

– Online – until July 24 / július 24-ig: 9.990 Ft
– Online – from 25 July to 7 August / július 25-től augusztus 7-ig: 10.990 Ft
– Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – on August 8 / augusztus 8-án: 11.990 Ft

 

* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.

If you are buying more than one ticket, or if you are buying for someone else, please indicate the names of those who will be attending the course.
This can be entered in the ‘Order Notes’ field on the ‘Checkout’ screen immediately before payment.

Kérjük, több jegy vásárlása esetén, vagy amennyiben más számára vásárol, minden esetben tüntesse fel az(oka)t a neve(ke)t, aki(k) a tanfolyamon részt vesz(nek).
Ez a fizetés előtt közvetlenül, a ‘Checkout’ képernyőn az ‘Order Notes’ mezőben adható meg.
No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!

Facebook event / Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/1077940289807008/