https://www.bachatasensual.hu

Bachata Sensual – Intensive Summer Course / Intenzív nyári tanfolyam

12.990 Ft

  • EUR: €32,00

A termék megvásárlásával pontegyenlege 130 ponttal emelkedik!
A termék megvásárlásával pontegyenlege 130 ponttal emelkedik!
Category: Tag:

Részletek

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

Location / Helyszín:
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)


LEVEL/SZINT: BEGINNER/KEZDŐ


Applicants limit: 30 persons – 15 Leader (Man) / 15 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 30 fő – 15 Leader (Férfi) / 15 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
July 10-13, 2023 (Monday-Thursday) 6:30-8:00PM
2023. július 10-13. (hétfő-csütörtök) 18:30-20:00 között

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 4 x 1.5 dance lessons
Az intenzív tanfolyam árak 4 x 1,5 órát foglalnak magukban

– Online – until June 25 / június 25-ig: 11.990 Ft
– Online – from June 26 to July 9 / június 26-tól július 9-ig: 12.990 Ft
– Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – on July 10 / július 10-én: 13.990 Ft

* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.
 

Facebook event / esemény:
https://www.facebook.com/events/1441313616631107/


No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!