https://www.bachatasensual.hu

Bachata Sensual – Intensive Summer Beginner Course / Intenzív nyári kezdő tanfolyam

Original price was: 13.990 Ft.Current price is: 11.990 Ft.

  • EUR: €32,00

Discounted price validity period
Kedvezményes ár érvényessége

A termék megvásárlásával pontegyenlege 120 ponttal emelkedik!
A termék megvásárlásával pontegyenlege 120 ponttal emelkedik!

Részletek

Attention! The ticket is only available for the following intensive course:
Figyelem! A bérlet kizárólag az alábbi intenzív órákon használható fel:

Location / Helyszín:
Budapest, Teréz körút 13. (Oktogon)


LEVEL/SZINT: BEGINNER/KEZDŐ


Applicants limit: 30 persons – 15 Leader (Man) / 15 Follower (Woman)
We constantly change pairs during the course. The product sheet shows the current status and the number of applicants. If the number of people on one side is much higher than on the other, our existing, more advanced students will help, so the proportion will always be balanced in the lessons.

Létszámlimit: 30 fő – 15 Leader (Férfi) / 15 Follower (Nő)
A tanfolyam alatt végig folyamatos párcsere zajlik. A terméklapon az aktuális állapot, illetve a jelentkezők létszáma látható. Ha az egyik oldal létszáma sokkal magasabb a másiknál, a meglévő, haladóbb diákjaink segítenek, így az órákon az arány mindig kiegyenlített lesz.


Date and Time / Dátum és idő:
June 24-27, 2024 (Monday-Thursday) 6:30-8:00PM
2024. június 24-27. (hétfő-csütörtök) 18:30-20:00 között

Prices / Árak:
Prices for the intensive course include 4 x 1.5 dance lessons
Az intenzív tanfolyam árak 4 x 1,5 órát foglalnak magukban

– Online – until June 16 / június 16-ig: 11.990 Ft
– Online – from June 17 to June 23  / június 17-től június 23-ig: 12.990 Ft
– Online or on the spot / Online, vagy a helyszínen* – on June 24 / június 24-én: 13.990 Ft

* Due to limited capacity, we may not be able to provide space on the spot, the Facebook event and the website shop will provide continuous information on place availability.
A limitált férőhelyek miatt nem biztos, hogy tudunk helyet biztosítani a helyszínen, a Facebook eseményben és a weboldal shop készleten folyamatosan információt adunk a férőhelyek telítettségéről.

Facebook event / esemény:
https://www.facebook.com/events/259071673914156/


No refunds or postponements for missed opportunity after purchase!
Vásárlás után az esetlegesen elmulasztott alkalomért pénz visszafizetés vagy következő időpontra halasztás nem lehetséges!